EST | ENG  
> Avaleht > Standardid > Isolatsiooni Standardid

Isolatsiooni Standardid

Standardiseeria EVS 860 on abiks eelkõige tehniliste paigaldiste isolatsiooni valdkonnaga kokkupuutuvatele ettevõttetele - isolatsioonitöid ja isoleerimiseks vajalikke eeltöid teostatavad ettevõtted, tellijad, projekteerijad, seadmete ja torustike valmistajad ning isolatsioonimaterjalide tarnijad. Standardiseeria sobib kasutamiseks ka üldehituses, nii era- kui riigisektoris.

Standardiseeria EVS 860 koostamise aluseks on võetud Soome tehnilise isoleerimise valdkonna standardid.

Tehniliste paigaldiste termilise isoleerimise standardiseeria koosneb erinevatest osadest, mida tuleks standardites toodud nõuetes paremini orienteerumiseks käsitleda ühtse tervikuna. Käesolevaks hetkeks kuuluvad standardiseeriasse järgmised osad:

1) EVS 860:2015 "Tehniliste paigaldiste termiline isoleerimine. Torustikud, mahutid ja seadmed. Soojusisolatsiooni teostus." Standard sisaldab standardiseerias käsitletavaid erialaseid termineid ja esitab üksikasjalikult torustike ja mahutite isoleerimisviisid.  

 2) EVS 860-1:2010 "Tehniliste paigaldiste termiline isoleerimine. Osa 1: Torustikud, mahutid ja seadmed. Isolatsioonimaterjalid ja -elemendid". Standard käsitleb tehniliste paigaldiste termilisel isoleerimisel kasutatavaid materjale.


3) EVS 860-2:2015 "Tehniliste paigaldiste termiline isoleerimine. Osa 2: Torustikud, mahutid ja seadmed. Järelevalve ja mõõtmine". Standard esitab meetodeid, kuidas teostada järelevalvet ja kontrollmõõtmisi torustike, mahutite ja seadmete soojusisolatsioonitööde kvaliteedile, nii tööde ajal kui ka tööde vastuvõtmisel.

4) EVS 860-3:2016 "Tehniliste paigaldiste termiline isoleerimine. Osa 3: Katelde, gaasikäikude ja elektrifiltrite isolatsioon. Soojusisolatsiooni teostus". Standard käsitleb katelde, gaasikäikude, torude ja elektrifiltrite isolatsiooni paigaldamisele ja projekteerimisele esitatavaid nõudeid.

5) EVS 860-4:2016 "Tehniliste paigaldiste termiline isoleerimine. Osa 4: Torustikud, mahutid ja seadmed. Mõõteseadmete soojusisolatsioon". Standard kirjeldab torustikele, mahutitele ja seadmetele paigaldatud mõõtevahendite soojusisoleerimise erinõudeid.

6) EVS 860-5:2017 "Tehniliste paigaldiste termiline isoleerimine. Osa 5: Torustikud, mahutid ja seadmed. Dimensioneerimine". Standard käsitleb tehniliste paigaldiste isolatsiooni dimensioneerimist.

7) EVS 860-6:2015 "Tehniliste paigaldiste termiline isoleerimine. Osa 6: Torustikud, mahutid ja seadmed. Külmaisolatsioon". Standard käsitleb tehniliste paigaldiste külmaisolatsiooni teostamist.

8) EVS 860-7:2018 ―Tehniliste paigaldiste termiline isoleerimine. Osa 7: Torustikud, mahutid ja seadmed. Katete ja tugikonstruktsioonide materjalid". Standard käitleb isolatsioonitööel enimkasutatud katete ja tugikonstruktsioonide materjale, nende täistusi ja tehnilisi omadusi.

 

Standardeid müüb:

Eesti Standardikeskus http://www.evs.ee/

MTÜ Eesti Isolatsiooniettevõtjate Liit | eiel[at]eiel.ee